Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Rukovodstvo “Fiscal Solutions ” d.o.o. i svi zaposleni opredeljeni su za neprekidno unapređenje sistema kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015.

Naš fokus je na pružanju usluga iz oblasti informacionih sistema u trgovini.

Glavni proizvodi i usluge koje nudimo klijentima su:

– konsultacije vezane za rad sa informacionim sistemima u trgovini

– portal za pretplatu na nove informacije koje se tiču fiskalizacije u različitim državama

– SW rešenje za fiskalizaciju

– Podrška i održavanje SW i HW u trgovinama

Realizaciju naših usluga i aktivnosti ostvarujemo kroz:

  • Stalni nadzor nad svim procesima rada
  • Stalnim preispitivanjem rada, efektivnosti i efikasnosti
  • Praćenjem i povećanjem zadovoljstva korisnika naših usluga
  • Praćenjem i povećanjem zadovoljstva zaposlenih
  • Pravilnim izborom dobavljača
  • Kreiranjem prijatnog ambijenta kako za naše klijenate tako i zaposlene u kompaniji
  • Usaglašenost sa zakonskim i drugim regulativama

Poverenje naših klijenata označili smo kao apsolutni prioritet još prvog dana kada smo počeli sa radom, svesni da se ono gradi samo na osnovu znanja, profesionalnog pristupa poslu i zajednički postignutih rezultata.

 

Direktor : Milan Lazarević

Dana : 08.02.2023.